top of page

Hlavní myšlenkou za mými doplňky je dát naději lidem, kteří vědí, že svět směřuje špatným směrem, snaží se to změnit, ale nevidí žádné výsledky svého úsilí. Všem, kterým připadá, že je zbytečné se vůbec snažit, lidem trpícím enviromentálním žalem. Cítím potřebu jim připomenout, že se změna děje, i když si jí vždy nemohou všimnout.

Chci aby se tito lidé mohli podívat na mé doplňky a uvědomit si,

že i jedna osoba se počítá, že na to nejsou sami, a že jejich úsilí má výsledky. Aby případnému majiteli sloužily jako podvědomá připomínka

a konstantní zdroj naděje.

Největší inspiraci čerpám

z komiksů a superhrdinů. Grafické prvky komiksů se dříve tiskly v  pouhým okem viditelných bodech, jedna barevná vrstva po druhé

a jen s omezenou barevností žluté, červené, modré a černé. Kombinace stovek těchto drobných, sotva znatelných teček, vytvořila hrdinu.

Prostřednictvím jednotlivých bodů jsem znázornila i svou vizi. Postupně přibývající barevné tečky, které nakonec narostou do takového množství, že jednotlivé body začnou splývat v barevnou plochu. Stejně jako každým dnem roste počet lidí, kteří se starají o budoucnost naší planety. Přibývají možná pomalu, jeden po druhém, a rozdíl může být nepostřehnutelný, ale každý jeden barevný bod, jeden člověk, nepopiratelně přispívá ke změně.

bottom of page